FANDOM


סלטי שמיר

אזור תעשייה ברקן "סלטים, כולל מותג "טרי טרי באתר שלטי שמיר נאמר שהמפעל של החברה נמצא "באזור תעשיה הממוקם במרכז הארץ" בלי לציין את שמו


החברה משווקת מותג "חומוס אבו גוש" שלמעשה מקורו בברקן

מוצרים נמכרים באירופה, ברוסיה, בארה"ב ובקנדה