FANDOM


מפעלים/עסקים המוסרים שתי כתובות - בהתנחלות ובתוך הקו הירוק

הערה: לצורך הרישום כאן, מפעלים המוסרים בחלק מפרסומיהם כתובת בהתנחלות נחשבים כמפעלים התנחלותיים אלא אם יוכח אחרת.

שם המפעל/עסק מוצר/שירות כתובת בהתנחלות כתובת בתוך הקו הירוק 1 הערות הערות 2
אחווה / אחדות טחינה, חלווה, ממתקים אריאל/אזור תעשייה ברקן נס ציונה, תל אביב אין ספק כי המפעל עבר מתל אביב לברקן, אך על חלק מאריזות המוצרים מופיעה כתובתו הישנה בלבד על אריזות אחרות מופיעה כתובת בנס ציונה
אמגזית בלוני גז, כיריים לבישול, ציוד מחנאות,ציוד ספורט כפר עציון אזור תעשיה הראל
בטר אנד דיפרנט / פירות ארץ ישראל מוצרי מזון טבעוני אזור תעשייה מישור אדומים מגדל העמק, ירושלים
כרם תעשיות מזון מן הטבע מזון אזור תעשיה ברקן בית שמש
מלח הארץ/חברת המלח הישראלית מלח קיבוץ קליה עתלית
פריד שמיכות פוך אריאל פתח תקוה האתר מוסר רק את הכתובת בפ"ת ומציין כי החברה החלה שם ובשנת 2000 נבנה "מפעל גדול יותר וחדיש" שמיקומו לא נמסר במודעות בעיתונות מוסרת פריד כתובות חנויות ברחבי הארץ בהן נמכרים מוצריה אך ללא ציון מקום המפעל