FANDOM


מידע גולמי


מתאים לי

ולדי גולובובסקי

03-9068485

03-9068485

אזור תעשיה ברקן, רחוב העינבר , מיקוד 44820

ביגוד


"המספר שחויג אינו קיים"
כאשר אנו בכפר גלובאלי קטן במרכזו של מיתון מזה שנים. חברת האופנה "מתאים לי" ספגה בקשת פירוק החברה. מר אבי מלכה, הבעלים של הרשת, מודה כי אין ביכולתו לעמוד בחוב הפסוק, ומבקש לאפשר לו "לסדר את העניין עם הספקים"- מושג חברתי שאינו בהכרח תופס בשוק משפטי. בעלי מתאים לי רכשו בנוסף גם את אופיס דיפו, חברה שהייתה במשבר. הדרך להבראתה הייתה כרוכה בעבודת ניהול רבה. חסם נוסף להצלחה היה חוסר הבנת המנהלים של הקבוצה בניהול רשת אופנה, דבר שמצריך הבנה וידע יותר מניהול עסקי רגיל. עולם האופנה מושפע אחרת לרבות תהליך קבלת ההחלטות מאשר ניהול עסקי רגיל. ניהול משברים עסקי ניהול משברים עסקי אינו דומה לניהול משברים ו/או הליך ניהול סיכונים בחברת אופנה. הבנקים סובלים בתקופה זאת מביקורות חברתיות רבות בנושאי גמישות סלקטיבית במתן אשראי לעסקים, ומכאן ועד להקטנת האשראי הבנקאי הייתה הדרך קצרה. ברגע שהבנקים הצרו את צעדי התזרים לעסק, החל זה לקרוס כמגדל קלפים. העיתונות במאמרים עסקיים ו/או משפטיים תרמה את שלה, ספקים נבהלו וכו'. מן הרגע בו נולד חוסר אמון עסקי ועד לקריסה אמיתית – הדרך הפכה לקצרה, והבנק הפסיק לכבד שיקים. חדלות פירעון תזרימית מלכה עצמו טוען לחדלות פירעון תזרימית, קרי: חוסר יכולת כלכלית להניע את גלגלי המרכבה העסקיתhttp://www.mishpati.co.il/article/2065


https://www.facebook.com/KavLaOved/posts/574953499239073קריסת "מתאים לי" וחברות אחרות/פרשנות


כרגע קיימת אי וודאות לגבי עתיד החברה. כדי להצילה יש צורך במספר אמצעים כגון: תזרים מזומנים ותכנית התייעלות דחופה לייעוץ משפטי


פירוק חברה|הקפאת הליכים|נושי חברה


בימים אלה עינינו הרואות את הגעת תגובת השרשרת למשבר העולמי. במילים פופוליסטיות מנסים כלכלנים לדבר על האטה, כאשר אנו בכפר גלובאלי קטן במרכזו של מיתון מזה שנים.


חברת האופנה "מתאים לי" ספגה בקשת פירוק החברה. מר אבי מלכה, הבעלים של הרשת, מודה כי אין ביכולתו לעמוד בחוב הפסוק, ומבקש לאפשר לו "לסדר את העניין עם הספקים"- מושג חברתי שאינו בהכרח תופס בשוק משפטי.בעלי מתאים לי רכשו בנוסף גם את אופיס דיפו, חברה שהייתה במשבר. הדרך להבראתה הייתה כרוכה בעבודת ניהול רבה. חסם נוסף להצלחה היה חוסר הבנת המנהלים של הקבוצה בניהול רשת אופנה, דבר שמצריך הבנה וידע יותר מניהול עסקי רגיל. עולם האופנה מושפע אחרת לרבות תהליך קבלת ההחלטות מאשר ניהול עסקי רגיל.ניהול משברים עסקי


ניהול משברים עסקי אינו דומה לניהול משברים ו/או הליך ניהול סיכונים בחברת אופנה. הבנקים סובלים בתקופה זאת מביקורות חברתיות רבות בנושאי גמישות סלקטיבית במתן אשראי לעסקים, ומכאן ועד להקטנת האשראי הבנקאי הייתה הדרך קצרה. ברגע שהבנקים הצרו את צעדי התזרים לעסק, החל זה לקרוס כמגדל קלפים.


העיתונות במאמרים עסקיים ו/או משפטיים תרמה את שלה, ספקים נבהלו וכו'. מן הרגע בו נולד חוסר אמון עסקי ועד לקריסה אמיתית – הדרך הפכה לקצרה, והבנק הפסיק לכבד שיקים.מתאים לי חנויות (1997) בע"מ מוגבל בפירוק נתתניה


פריקו 1.2014http://www.sharedlist.org.il/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%99-30/?i=71
מתאים לי

ולדי גולובובסקי

03-9068485

03-9068485

אזור תעשיה ברקן, רחוב העינבר , מיקוד 44820

ביגוד


"המספר שחויג אינו קיים"
http://www.shomron.org.il/?CategoryID=234&ArticleID=7368

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.