FANDOM


קבוצות ותשלובות עסקיות שאחת או יותר מחברותיהן נמצאות בהתנחלות

תשלובת/קבוצה החברה הממוקמת בהתנחלות מיקום התנחלותי חברות אחרות בתשלובת/קבוצה הערות
ג`נרל מילס פילסבורי - שלגל אזור תעשייה עטרות חברת "ג`נרל מילס" האמריקאית, שמרכזה הישראלי נמצא ברמלה, מייצרת בעטרות מוצרי מאפה של מותג פילסבורי העולמי
החברה המרכזית למשקאות בע"מ משק צוריאל/מחלבות רמת הגולן שדמות מחולה/קצרין החברה מחזיקה בבעלות על חברות רבות של משקאות ומזון, היא היצרנית בישראל של קוקה קולה ומשווקת מוצרי מבשלות בירה בינלאומיות כולל קרלסברג, טובורג,סטלה ואחרות בפרסומי החברה לא מוזכרת העובדה שהיא מחזיקה בחברות הנמצאות בהתנחלויות. מוזכרת רק כתובת ההנהלה בבני ברק וכתובות אחרתות בתחומי הקו הירוק
חמת/ מרחב ליפסקי / חרסה סטודיו אזור תעשיה ברקן צוקר את מנקין / חמת ארמטורות ויציקות / חמת מקלחונים. חמת בפרסומיה מצניעה את עובדת החזקתה במפעלים מעבר לקו הירוק ומוסרת כתובת באשדוד
כרמל אחזקות (אי.אל) בע"מ ביתילי אזור תעשייה ברקן IDdesign, Urban, שטיחי כרמל ,קרפטק (שטיחים), איקו עיצובים באנגלית: CARMEL HOLDINGS (I.L) LTD
כתר אחזקות כתר פלסטיק אזור תעשיה ברקן בקבוצת "כתר אחזקות" 30 חברות ומפעלים הפרוסים ברחבי העולם.

בשנת 2004 כתר רכשה שתי חברות פלסטיק אירופאית: Curver ו-Allibert.